de Wever 8

Te huur

Specificaties

Huurprijs: € 1 p.m.

  • Postcode: 5751 KT
  • Woonoppervlakte: 225 m2

Terug naar het overzicht

Omschrijving

De Wever 8 in Deurne

De winkelruimte De Wever 8 ligt in het kernwinkelgebied in Deurne. Deze winkel van ca. 225 m² b.v.o. met een frontbreedte van ca. 7 meter ligt op een goede locatie. Aankoop van de winkelruimte behoort ook tot de mogelijkheden.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal worden opgemaakt op basis van het standaard model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) model 2012 met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Bestemming
Winkelruimte conform artikel 7:290 BW.

Het gehuurde
Een winkelruimte, plaatselijk bekend als De Wever 8 te Deurne met een oppervlakte van ca. 225 m² bruto vloeroppervlakte (b.v.o.).

Duur, verlenging en opzegging
Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale huurtermijn van vijf jaar met verlengingsperioden van telkens vijf jaar. Een beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van minimaal één jaar.

Aanvaarding
Het object is te aanvaarden in overleg.

Huurprijs
Op aanvraag.

Prijspeil
Voor alle genoemde prijzen is het prijspeil: ingangsdatum huurovereenkomst.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs wordt jaarlijks per ingangsdatum huurovereenkomst, voor het eerst één jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, aangepast op basis van de wijzigingen van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens (2006=100), zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurbetaling
De huurpenningen worden per maand vooruit betaald.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om alle daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Dit nadeel wordt alsdan vastgesteld door een onafhankelijke accountant.

Leveringen en diensten, voorschot servicekosten
Het voorschot voor servicekosten bedraagt € 2,-/m².

Zekerheidstelling
Huurder dient vóór de huuringangsdatum en oplevering een bankgarantie ten gunste van verhuurder te stellen ter grootte van minimaal drie maanden bruto huurbetalingsverplichting (= inclusief omzetbelasting en voorschot leveringen en diensten), welke mede afhankelijk kan zijn van een eventueel naar huurder uit te voeren kredietwaardigheidsonderzoek.

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt opgeleverd in de staat zoals het gehuurde zich bij oplevering bevindt.

Verhuurd wordt uitsluitend het casco, te weten: kale bouwvloer, bouwplafond, bouwmuren, aansluitpunt ten behoeve van een natte groep, bestaande energie tot in de meterkast.

Voorbehouden
Deze voorwaarden zijn onder het nadrukkelijke voorbehoud van:
• goedkeuring eigenaar/verhuurder, tot aan ondertekening van de huurovereenkomst.
• dat de door verhuurder op te vragen kredietinformatie (voldoende) positief dient te zijn.

?

?

Locatie

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail. U kunt natuurlijk ook altijd even binnen lopen. Het Deurnes ‘bekske’ koffie staat al klaar!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×